تستهای ICDL 2007

 

برای دیدن نمونه سوالات PowerPoint ۲۰۰۷ روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مربی  | 

 

برای دیدن نمونه سوالات Excel 2007 روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مربی  | 

 

برای دیدن سوالات Access 2007  روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مربی  | 

 

برای دیدن نمونه سوالات Word ۲۰۰۷  روی  ادامه مطلب  کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مربی  |